Grono pedagogiczne

 

mgr Bielecki Brunon zajęcia e-sportowe
mgr Boba Lidia język polski
mgr Brzuszkiewicz Aleksandra biologia, przyroda
mgr Czechowicz Jolanta wychowanie fizyczne
mgr Dejer-Tokarz Barbara język niemiecki
mgr Filonowicz Joanna religia katolicka
mgr Garus-Balcer Joanna plastyka
mgr Gayer-Janasik Marta język angielski
mgr Górna Karolina edukacja wczesnoszkolna
mgr Kadłubicka Barbara doradztwo zawodowe
mgr Kalika Małgorzata fizyka, informatyka
mgr Kasperek Bogumiła historia, wos
mgr Klyta Joanna edukacja wczesnoszkolna
mgr Kolarzyk Joanna matematyka
mgr Krzempek Alicja matematyka
ks. mgr Kuryło Michał religia niekatolicka
mgr Kuźma Anna muzyka
mgr Kuźma Krzysztof technika, informatyka
mgr Milewska-Barcik Izabela świetlica
mgr Nitefor Anna pedagog szkolny/ specjalny
mgr Olma Małgorzata język angielski
mgr Piekarska Krystyna edukacja wczesnoszkolna
ks. mgr Płonka Adam religia katolicka
mgr Popik Dorota pedagog szkolny
mgr Radaczyński Wiesław wychowanie fizyczne
mgr Rzepa Wioletta religia katolicka
mgr inż. Sadlok Radosław fizyka
mgr Sarapata-Kobiałka Agnieszka biblioteka
mgr Smyrska Agnieszka język angielski
mgr Szwed Katarzyna język polski
mgr Szymanek-Byrska Monika świetlica
mgr Tarała-Chowaniec Magdalena geografia
mgr Zamaria Zofia wychowanie do życia w rodzinie, edukacja wczesnoszkolna