I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kocham Cię, Polsko!” – już rozstrzygnięty!

W dniu 28 listopada 2016 r. w auli Zespołu Szkół Samochodowych
i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52 odbył się finał
I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Kocham Cię, Polsko!” pod patronatem Dyrektora ZSSiO. Celem konkursu był przegląd młodych talentów recytatorskich, promocja i popularyzacja piękna poezji, budowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej oraz zachęcanie dzieci do występów na scenie i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Adresatami konkursu byli uczniowie klas drugich i trzecich bielskich szkół podstawowych.

W finale uczestniczyło 24 uczniów z 8 szkół: SP Nr 3, SP Nr 13, SP Nr 22, SP Nr 24, SP Nr 29, SP Nr 37, SP Nr 38 oraz SP Jonatan. Komisja konkursowa pod przewodnictwem aktora Teatru Lalek „Banialuka”, Pana Radosława Sadowskiego, miała wyjątkowo trudne zadanie ze względu na bardzo dobre przygotowanie uczestników oraz wysoki i wyrównany poziom poszczególnych prezentacji.

A oto lista laureatów:

·      I miejsce – Maja Engler z SP Nr 29 (nauczyciel: Mirosława Waluś),
·      II miejsce – Emilia Rak z SP Nr 29 (nauczyciel: Mirosława Waluś),
·      III miejsce – Antonina Kijanka z SP Nr 22 (nauczyciel: Sabina Łęgowik),
·      wyróżnienie – Martyna Kwiatkowska z SP Nr 38 (nauczyciel: Krystyna Piekarska),
·      wyróżnienie – Dagmara Olek z SP Nr 38 (nauczyciel: Maria Jeżak),
·      wyróżnienie – Julia Pamuła z SP Jonatan (nauczyciel: Dorota Krzempek),
·      wyróżnienie – Bartosz Jabłonka z SP Nr 37 (nauczyciel: Alicja Tołwińska).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki, laureaci – dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast nauczyciele przygotowujący swoich podopiecznych – pisemne podziękowania i gratulacje.

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski uatrakcyjnił krótki program artystyczny związany z tematyką patriotyczną w wykonaniu uczniów SP Nr 38 i Gimnazjum Nr 12 oraz aktorska interpretacja utworu „Jakże Cię, Polsko, kochać?” w wykonaniu Pana Radosława Sadowskiego. Konkurs zakończył się wspólnym poczęstunkiem.

Organizatorzy przedsięwzięcia – Pani Krystyna Piekarska oraz Pani Maria Kurzyca składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom i zapraszają powtórnie za rok!