Integracyjny Rajd Szkolny SP

W czwartek 19 października odbył się integracyjny rajd dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. W celu zintegrowania społeczności szkolnej na kolejnych etapach edukacyjnych wybraliśmy się w trzy miejsca kl. 1-3 na Błonia , kl.4-5 na Kozią Górkę oraz kl. 6-7 i 2-3 Gim na Klimczok. Miejsca docelowe naszego rajdu były wypełnione zabawami integracyjnymi, rekreacją i wspólną zabawą. Spędzony czas na świeżym powietrzu w aurze kolorowej jesieni sprawił, że uczniowie pogłębili swoje relacje z kolegami i koleżankami oraz zintegrowali zespoły klasowe do pracy w nowym roku szkolnym. Klasy najstarsze, które wypoczywały na Klimczoku miały okazję wyjechać kolejką gondolową na Szyndzielnię i pod opieką przewodnika wędrować górskim szlakiem, poznając fascynujące historie opowiadane przez znawcę beskidzkich szlaków.