Kampania i wybory do Samorządu Uczniowskiego SP

Tegoroczną kampanię wyborczą zapoczątkowały plakaty wyborcze przygotowane przez kandydatów, które znalazły się na szkolnej gazetce ściennej.

W dniu 11 października 2017 r. w Szkole Podstawowej odbył się apel wyborczy połączony z prezentacją kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Na scenie auli szkolnej zaprezentowało się 18 kandydatów z kl. 3-5 SP. Wystąpienia wzbudziły żywe zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności.

Punktem kulminacyjnym „dnia samorządności” było głosowanie. W tajnych, bezpośrednich, równych i powszechnych wyborach uczniowie głosowali na wcześniej przygotowanych kartach, a następnie wrzucali je do urny znajdującej się w holu. Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ważnych i nieważnych ogłosiła wyniki.

W tegorocznych wyborach zwyciężyli:

Jakub Czajor z kl. 4b

Nikola Kaczmarek z kl. 4b.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

Apel oraz wybory przygotowali uczniowie pod opieką p. Krystyny Piekarskiej.