Klasa 2a w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym

Klasa 2a wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”, który stanowi swego rodzaju przegląd twórczości amatorskiej, tematycznie związanej z Beskidami.

Celem przyświecającym organizatorom jest: rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany, jakie w nim zachodzą.

Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja tego międzynarodowego konkursu, którego rozstrzygniecie nastąpi pod koniec marca. Julia Polak, Martyna Smajek, Adam Kłaptocz i Magdalena Środa – to za nich będziemy trzymać kciuki w tegorocznej edycji! :)