Klasa 2a w projekcie – Szkoła równych szans

Klasa 2a uczestniczy już kolejny, drugi rok w projekcie – Szkoła równych szans, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wychowawczyni p. Krystyna Piekarska prowadzi z grupą uczniów zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Celem działań stymulujących i wyrównujących braki w przyswajaniu treści matematycznych jest wspomaganie rozwoju i korygowanie zaburzeń tak, by ukształtować zdolność do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych. Zajęcia te mają za zadanie zniwelować nadmierną nerwowość oraz utratę wiary we własne możliwości, podnieść motywację do nauki, zlikwidować nastawienie lękowe do podejmowania nowych zadań wymagających samodzielnego działania. W zaplanowanych zajęciach wychowawczyni dostosowuje metody do możliwości poznawczych dzieci oraz stara się, aby zadania i wymagania mieściły się w strefie najbliższego rozwoju. W myśl powyższych zasad opracowane zostały dla grupy dzieci z klasy 2a odpowiednie scenariusze zajęć, usprawniających uczenie się matematyki i sięgających w swym zakresie zadaniowym nie tylko do ćwiczeń mieszczących się w obszarze najbliższego rozwoju, ale i tych na wyższym poziomie.

Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach twierdząc, że to dla nich przede wszystkim świetna zabawa i przygoda z matematyką, która jak wiadomo jest królową nauk. :)