Klasa 3 SP w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym – Lepsza Szkoła

Już kolejny rok kl. 3 SP pod kierunkiem wychowawczyni p. Krystyny Piekarskiej bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”.

Projekt ten ma na celu badanie efektywności nauczania i zakłada realizację następujących zadań:

– systematyczne przeprowadzanie badań poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego,
– analiza osiągnięć uczniów i porównanie z wynikami w skali ogólnopolskiej (raporty indywidualne, progresywne, klasowe, szkolne, ogólnopolskie),
– aktywne uczestnictwo w realizacji zadań projektowych.

Udział w tym projekcie jest bardzo pracochłonny, ale sprawia dużą satysfakcję!