Klasa 3a w projekcie

Już w ubiegłym roku uczniowie obecnej klasy 3a przystąpili do projektu „Szkoła równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie efektywności kształcenia w zakresie matematyki. W projekcie bierze udział pięciu uczniów, którzy przyswajają treści matematyczne na zajęciach wyrównawczych. Bogactwo odpowiednio dobranych form i metod pracy sprawia, że uczniowie bardzo chętnie i aktywnie podejmują matematyczne wyzwania. Prowadząca zajęcia p. Joanna Klyta dba o to, by zadania i wymagania mieściły się w strefie rozwoju dzieci i dostosowane były do ich możliwości poznawczych. Nauka poprzez zabawę, w której wykorzystuje się multimedia, aktywną tablicę i różnorodne pomoce dydaktyczne dostarcza uczniom wielu wyjątkowych przeżyć, podnosi wiarę we własne możliwości i motywuje do działania.