KOŁO PRZYRODNIKA

W roku szkolnym 2018/2019 chętni uczniowie z klasy 4 SP uczestniczyli w zajęciach Koła Przyrodnika.
Podczas zajęć uczniowie bawiąc się zdobywali wiadomości z zakresu środowiska przyrodniczego oraz przeprowadzając różne doświadczenia poznawali zjawiska fizyczne.
Gratuluję zaangażowania oraz wzorowej frekwencji na zajęciach.