Konkurs fotograficzny

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Krajobraz i przyroda województwa śląskiego”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjalnych, a jego celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych województwa śląskiego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. „Bliskie spotkania z przyrodą” dofinansowanej przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dziękujemy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Oddział w Żywcu

Ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec

33 861 78 25

zpk.com.pl