Krakowski konkurs szopek

7 grudnia 2017 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbył się 75 jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Szopek Krakowskich. Prace zostały zaprezentowane wokół pomnika Adama Mickiewicza. Po dźwiękach hejnału rozlegającego się w południe z wieży Kościoła Mariackiego, korowód twórców pięknych szopek przeszedł wokół Rynku Głównego przez estradę, na której odbyła się prezentacja dzieł. Ogłoszenie wyników odbyło się w niedzielę 10 grudnia o godz. 14.00 w sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory. Wszystkie szopki tradycyjnie są prezentowane na pokonkursowej wystawie tym razem wyjątkowo w oddziale Celestat.

Szopka krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Komisja powołana przez Dyrekcję Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oceniała szopki w czterech kategoriach: dziecięce, młodzieżowe, seniorów i rodzinne.

Każda praca podlega ocenie według ustalonych kryteriów: nawiązanie do tradycji, architektury, kolorystyki, lalki, elementy ruchome, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne. Uczennica naszego gimnazjum z klasy trzeciej – Julia Janczura już po raz kolejny otrzymała nagrodę pieniężną i dyplom w swojej kategorii wiekowej. Należy podkreślić, że w kategorii młodzieżowej zostały wyróżnione tylko cztery szopki.

GRATULUJEMY SUKCESU !!!!!!