Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie zdolności manualnych, budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). W ramach Programu aplikujące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe, łącznie ponad 1 miliard złotych, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Nasza szkoła również bierze udział w programie. Otrzymaliśmy środki na zakup sprzętu podstawowego: drukarka 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontroler z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Jako sprzęt dodatkowy wybraliśmy ClassVR PREMIUM – wirtualne laboratorium przedmiotowe.
Ten nowoczesny sprzęt będzie wspierał talenty u naszych uczniów i rozwijał ich kompetencje niezbędne w obecnej rzeczywistości jak i w przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów. (ZZ)