Lekcja przyrody w terenie

W dniu 20.10.2017r. uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej wraz z wychowawcą panią Krystyną Piekarską i opiekunem SKKT panią Joanną Patora udali się na zajęcia edukacyjne do Nadleśnictwa w Wapienicy. Uczniowie zobaczyli piękną ekspozycję flory i fauny beskidzkich lasów.
Bawiac się rozpoznawali gatunki drzew rosnących w naszych lasach i parkach, ich kwiaty i owoce – ta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana przy wykonywaniu zielnika. Poznawali też ślady zwierząt odbite na piasku. Były to zajęcia poza ławką szkolną, które pogłębiły, rozszerzyły i utrwaliły zdobyte w szkole wiadomości.