Miasteczko rowerowe

W dniu 13 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 4 szkoły podstawowej pod opieką Jolanty Czechowicz i Wiesława Radaczyńskiego w ramach ćwiczeń i sprawdzianu praktycznego jazdy na rowerze odwiedzili miasteczko rowerowe w szkole podstawowej nr 28 w Hałcnowie. Zajęcia w miasteczku rowerowym odbyły się przy włączonej sygnalizacji świetlnej a uczniowie symulowali ruch pieszych i pociągu. Najlepsi zdali egzamin na kartę rowerową a egzaminatorem był pan Wiesław Radaczyński.