Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2017”

Dnia 19 marca 2017r.
w naszej szkole odbył się
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Kangur 2017”

W konkursie wzięło udział 59 uczniów w kategoriach:
Żaczek klasa II SP
Maluch klasa III i IV SP
Beniamin klasa V iVI SP
Kadet klasa I i II GIM
Junior klasa III GIM
Student klasa II i IV T
Nauczyciele matematyki przygotowujący uczniów do konkursu:
Jarszak Bożena
Błaszczak Małgorzata
Bućko Ewa
Ryznar Bożena
Koordynowała i przeprowadziła konkurs: Ewa Bućko


oficjalne otwarcie koperty z testami v-ce dyr Zofia Zamaria i przedstawiciele uczestników


kodowanie kart odpowiedzi nadzorowała Ewa Bućkouczniowie w trakcie rozwiązywania testów