Mikołaje są wśród nas

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Wzorem lat ubiegłych cała społeczność naszej szkoły aktywnie zaangażowała się w akcje charytatywne, niosąc pomoc innym ludziom. Najpierw uczniowie wzięli udział w akcji pod hasłem ” Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”, obdarowując potrzebujących z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Następnie pod kierunkiem p. Joanny Klyta, p. Joanny Filonowicz i p. Agnieszki Bednarz – Gilowskiej pozyskiwali dary dla Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ignis” i Pogotowia Opiekuńczego w Bielsku-Białej.
Nie zabrakło słodyczy, przyborów szkolnych, materiałów papierniczych.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie Rodzicom, Uczniom i Wychowawcom klas za ten ogromny dar serca.