Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w Kamienicy

W dniu 07.12.2017 r. w szkole podstawowej odbył się Turniej Piłki Nożnej dla uczniów klas IV. Drużyna złożona z uczniów klasy IV A i klasy IV B
zdobyła 3 miejsce. W turnieju brało udział 10 drużyn z bielskich szkół podstawowych. Po zaciętej i sportowej rywalizacji zgodnej z zasadami fair play SP nr 38 zajęło 3 miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale i puchar.
Opiekunem drużyny był Wiesław Radaczyński.