Nasze rękodzieła – różańce

  • W październiku, który w Kościele katolickim poświęcony jest modlitwie różańcowej uczniowie SP utrwalali na katechezach podstawowe wiadomości na temat tejże modlitwy. Ich aktywne zaangażowanie w przebieg lekcji religii zaowocowało wykonaniem różańców z dowolnych materiałów w ramach pracy domowej. Powstały prawdziwe rękodzieła. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i pracowitością. Prace zostały zaprezentowane na gazetce w sali 217B.