Nosimy odblaski – jesteśmy bezpieczni

Uczniowie klasy 2a pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Joanny Klyta wzięli udział w konkursie literackim pod nazwą „Rymowanka – Zachęcanka” promującym OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY DZIEŃ ODBLASKÓW oraz ideę używania elementów odblaskowych nie tylko poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ale również na obszarze zabudowanym jako stały element ubioru, plecaka lub tornistra.
Konkurs miał na celu kształtowanie prawidłowej postawy i zachowania dzieci na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy konkursu zostali zaangażowani w ciekawą formę edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego, a przez możliwość rywalizacji, zabiegania o wygraną, mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Mamy nadzieję, że talent pisarski, trafne rymy i właściwa realizacja tematu konkursu zostaną docenione przez organizatora – Komendanta Głównego Policji reprezentowanego przez Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.