OGÓLNOPOLSKI KONKURS NAUK PRZYRODNICZYCH

12 marca w SP 38 odbył się Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, którego organizatorem jest Fundacja Akademia IBSE.
Celem konkursu jest rozpowszechnienie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie a przeprowadzone doświadczenia uczą cierpliwości, odpowiedzialności oraz umiejętności logicznego rozumowania.
W tym roku szkolnym wśród uczestników konkursu po raz pierwszy powitaliśmy uczniów najmłodszych klas 1 i 2 SP, ponadto swoich sił spróbowali uczniowie klasy 4 – 5, 7 SP.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.