Otwieramy patronackie klasy Esportowe!

W dniu 15 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących a Stowarzyszeniem Esport Polska, w zakresie utworzenia klas patronackich w dziedzinie Esportu.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,
 • Prezes Stowarzyszenia Esport – Tomasz Kowalik,
 • Wiceprezes Stowarzyszenia Esport – Brunon Bielecki,
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Janusz Kaps,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu – Jacek Broda.

W ramach umowy od września br. w ZSSiO zarówno w Szkole Podstawowej (klasy 4-8) i Technikum oraz Szkole Branżowej zostaną utworzone patronackie klasy Esportowe. Tym samym uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach esportowych i zdobywać umiejętności w tym zakresie pod okiem specjalistów.

W trakcie trwania uroczystości uczniowie klas Esportowych ze Szkoły Podstawowej w Rajczy i Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu zaprezentowali swoje umiejętności esportowe. Serdecznie dziękujemy Uczniom oraz Dyrekcji obu szkół za uświetnienie naszej uroczystości.

Artykuł na stronie Radia Bielsko: E-SPORT BĘDZIE NA LEKCJACH!

Artykuł na stronie Urzędu Miasta: Klasy e-sportowe w Samochodówce

Artykuł na stronie bielsko.biala.pl: W szkole nauczą się grać na konsoli. Klasy e-sportowe w Bielsku-Białej

Artykuł na stronie naszemiasto.pl: Klasy e-sportowe w Bielsku-Białej!

Artykuł na stronie Super-Nowa: Klasy e-sportowe w Samochodówce

Czym jest Esport?

Esport (ang. electronic sport) jest formą rywalizacji ludzi, której przedmiotem działania zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między graczami odbywa się w formie rekreacyjnej, jak również na turniejach gier komputerowych.

Opis kandydata do klasy patronackiej Esportowej:

 • posiadasz zamiłowanie do nowych technologii i komputerów,
 • posiadasz wiedzę z zakresu gier mobilnych, online, na konsole, komputery itp.,
 • chcesz zdobyć większe umiejętności informatyczne,
 • posiadasz swój kanał gier w mediach społecznościowych,
 • oglądasz rywalizacje i zawody Esportowe,

masz szansę rozwijać się w klasie patronackiej Stowarzyszenia Esport Polska!

Opis zajęć ogólnych:

 • 4 godziny treningów i rozgrywki esportowej w tygodniu;
 • nauka programowania – szczególnie gier komputerowych;
 • udział w turniejach e-sportowych (gier komputerowych);
 • wsparcie trenera e-sportu, pedagoga oraz psychologa;
 • zajęcia z zakresu: umiejętności pracy w grupie, komunikacji, radzenia sobie z emocjami i stresem, zarządzania czasem, doskonalenia myślenia przestrzennego i wielowątkowego;
 • kierunkowe zajęcia sportowe.

Opis zajęć profilowanych:

 • Zajęcia z motoryki małej i dużej – trening umiejętności manualnych, zajęcia sportowe ruchowe, kondycyjne – wg potrzeb;
 • Zajęcia z j. angielskiego sprofilowanego na zakres słownika gier i poleceń oraz komunikowania się przez internet (słownej i przez komunikatory);
 • Zajęcia i rozgrywki Esportowe w szkole;
 • Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej – profilowanie zawodnika, biofeedback, zajęcia antystresowe i inne;
 • Zajęcia teoretyczne o wydarzeniach w dziedzinie Esportu, kursy, porady, bezpieczeństwo w internecie;
 • Omówienie postępów i wyników – wg potrzeb.

Korzyści z nauki w klasie o profilu Esportowym:

Oprócz realizacji zajęć obowiązkowych, wynikających z programu nauczania w ramach specjalizacji e-sportowej uczniowie mogą:

 • uczestnictwo i rywalizacja w turniejach e-sportowych;
 • udział w olimpiadach i rozgrywkach na poziomie powiatu, województwa, kraju organizowanych przez szkołę oraz instytucje zewnętrzne m.in. Stowarzyszenie Esport Polska;
 • udział w e-sportowych turniejach międzynarodowych;
 • wyjazdach na turnieje krajowe i zagraniczne.

Jakie umiejętności zdobędziesz w klasie Esportowej?

 • świadomego korzystania z komputera i gier;
 • komunikacji w języku polskim i angielskim;
 • myślenia wielowątkowego;
 • radzenia sobie ze stresem i podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • prowadzenia gry komputerowej;
 • współpracy w grupie;
 • doboru odpowiedniej taktyki;
 • wzrost umiejętności fizycznych.

ZAPRASZAMY !!!