Podsumowanie akcji „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”

Dnia 19 lutego 2020 r. w auli ZSSiO odbyło się podsumowanie tegorocznej akcji „Wizyta św. Mikołaja na Kresach”, którą organizuje Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” z siedzibą w Częstochowie pod kierownictwem ks. Ryszarda Umańskiego. Ze sceny popłynęło wiele ciepłych słów wdzięczności za zaangażowanie polskich szkół w tę akcję. W województwie śląskim aż 700 szkół aktywnie włączyło się w zebranie 30 ton darów, którymi mogły się cieszyć polskie dzieci z okolic Grodna, Wilna i Lwowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się p. Janusz Kaps – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty, p. Aleksander Pietrzak – główny specjalista Miejskiego Zarządu Oświaty, p. Tomasz Kowalik – Dyrektor bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach, p. Elżbieta Sobieska – zastępca Dyrektora bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz p. Elżbieta Skrzypek-Wizytator bielskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dyrektorzy szkół , nauczyciele i koordynatorzy akcji poszczególnych śląskich szkół. Nie zabrakło również naszych akcentów. Uroczystość rozpoczął p. Janusz Berek-Dyrektor ZSSiO, witając zgromadzonych gości. W podsumowaniu uczestniczyły również koordynatorki akcji w ZSSiO – p. Joanna Klyta i p. Ewa Handzlik.

Uroczystość uświetnił bardzo piękny i przepełniony patriotyzmem występ dzieci i młodzieży z Wilna, działających w zespole „Bursztynki”. Na koniec wybrzmiała patriotyczna pieśń pt. „Zwycięży Orzeł Biały”. Pozostała też nadzieja, że kolejna taka akcja charytatywna otworzy jeszcze szerzej nasze serca na potrzeby kresowian. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

SBizHub22320022009360