Pola Nadziei 2017/2018

16 października br. w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku – Białej odbyła się  uroczysta inauguracja programu Pola Nadziei. Nasza szkoła kolejny już raz przyłączyła się do tej akcji, której celem jest zebranie funduszy na utrzymanie Stacjonarnego  Hospicjum św. Jana Pawła II jak również zwrócenie uwagi na samą ideę opieki  hospicyjnej. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes – „gość” i hospitium – „gościna”. Zespoły hospicyjne, złożone z profesjonalistów i wolontariuszy towarzyszą chorym w drodze do kresu życia. Odpowiadają na ich potrzeby medyczne, ale również takie zwyczajne, ludzkie, jak potrzeba bliskości, rozmowy.

W roku szkolnym 2016/2017 udało nam się zebrać kwotę 2255 zł. W bieżącym roku szkolnym pragniemy równie aktywnie włączyć się w tę szlachetną kampanię, która uczy wrażliwości i empatii wobec ludzi chorych i cierpiących w myśl idei – „Hospicjum to też Życie”.