Polak – Europejczyk

 


„Polak – Europejczyk” to innowacja realizowana w klasie V Szkoły Podstawowej. Celem innowacji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat przeszłości ojczystego regionu i kraju, panujących tu warunków klimatycznych, przyrodniczych, geograficznych i ich wpływu na życie przodków, kształtowanie uczuć patriotycznych, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego i narodowego oraz pozytywnych postaw – szacunku dla ludzi i ich wspaniałych dokonań. W klasie objętej innowacją realizowana odbywają zajęcia dodatkowe prowadzone w oparciu o program
autorski przygotowany przez mgr Bogumiłę Kasperek. Realizacja treści programowych przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w gmachu szkoły, jak i w formie wyjazdów edukacyjnych.