Polscy uczniowie na tle Europy

6 marca 2012 roku klasa 1d technikum Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących wzięła udział w Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 2012, realizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Do rozwiązywania zadań zapraszani są uczniowie szesnastoletni z Australii, Brazylii, Czech, Francji, Japonii, Chin, Meksyku, Niemiec, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

W naszym kraju badaniami kieruje Polska Akademia Nauk, przedstawiając wyniki Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz opinii publicznej za pośrednictwem mediów.

Proces powtarzany jest co trzy lata, dzięki czemu społeczeństwo otrzymuje informację o wynikach nauczania. Celem akcji jest sprawdzenie, czy uczniowie potrafią wykorzystać w praktyce posiadana wiedzę, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy po zakończeniu edukacji.