Popołudnie z Jasiem i Małgosią

29 maja po południu uczniowie klasy piątej zaprosili do szkoły swoich rodziców na podsumowanie realizowanego w bieżącym roku szkolnym programu profilaktyki alkoholowej „Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”. Podczas spotkania dzieci zaprezentowały przygotowane przez siebie plakaty nawiązujące do tematyki programu. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kilku zabawach, które mogą stać się inspiracją zarówno dla dzieci jak i dorosłych organizujących spotkania towarzyskie. Celem programu było opóźnianie wieku inicjacji alkoholowej dzieci. Rodzice byli aktywnymi uczestnikami programu, wraz z dziećmi tworzyli „drużyny domowych detektywów”, które pracowały nad zadaniami ze specjalnych zeszytów. Program ten należy do grupy tzw. programów rekomendowanych i jest realizowany co roku w klasie piątej przez pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy w oparciu o materiały zakupione z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.