Program Domowych Detektywów

Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie

Adresatami programu są uczniowie klas IV lub V szkół podstawowych oraz ich rodzice.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej „ Pro-M”
w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.