Znajdź właściwe rozwiązanie

Program profilaktyki palenia tytoniu – Znajdź właściwe rozwiązanie

Grupą docelową jest młodzież ostatnich klas szkoły podstawowej.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży   szkolnej poprzez: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich i kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Patronat: