PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ „KOKOSZA, GROSZ DO GROSZA!” W KLASACH 1-3

Uczniowie klas 1-3 pod kierunkiem swoich wychowawców: Joanny Klyta, Karoliny Górnej i Krystyny Piekarskiej wezmą udział w projekcie pt. „Kokosza, grosz do grosza”, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Projekt ma za zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz uczyć zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.
Zarządzanie własnym budżetem to odpowiedzialne zadanie. Powinniśmy się tego uczyć od najmłodszych lat. Niestety, ten temat nie jest wystarczająco zgłębiany na zajęciach szkolnych. Brakuje także inicjatyw pozaszkolnych, które pozwoliłyby dzieciom poszerzać wiedzę z tego zakresu. Dlatego właśnie powstała „Kokosza”.
Skąd się biorą pieniądze? Jak wygląda miesięczny budżet przeciętnej rodziny oraz czym są oszczędności? – te zagadnienia nie będą już tajemnicą dla uczniów, biorących udział w projekcie.
„Kokosza, grosz do grosza!” poprzez gry i zabawy pozwoli dzieciom w prosty sposób przyswoić wiedzę związaną z finansami. Program uczy także, w jaki sposób być bardziej gospodarnym i jak efektywnie pomnażać zaoszczędzone pieniądze. Dzięki tej wiedzy, młodzi ludzie dowiedzą się, w jaki sposób mogą realizować swoje marzenia.
Projekt ten będzie odbywać się w okresie roku szkolnego 2020/2021.