Projekt UNICEF – Wszystkie Kolory Świata

Miło nam poinformować, że w kwietniu 2015 roku nasza szkoła otrzymała Certyfikat z UNICEF za udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-pomocowej „Wszystkie Kolory Świata”.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, szczególnie w Sudanie Południowym. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury oraz rozbudzanie wrażliwości społecznej i postawy pro-pomocowej. W ramach akcji zbierane były także fundusze na zorganizowanie kampanii szczepień dzieci w Sudanie Południowym.

Finał akcji w naszej szkole odbył się w styczniu podczas Koncertu Noworocznego, na którym sprzedawaliśmy lalki przygotowane wcześniej przez dzieci i ich rodziców. W sumie udało się zebrać 625 zł, które zostały przekazane na konto UNICEF. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą akcję.

wszystkie_kolory_swiata_2015