Przyjęcie do Świetlicowej Gromady

Dnia 25.10.2019 r. w naszej świetlicy odbyło się uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do Świetlicowej Gromady.
Przed ślubowaniem pierwszaki wykazały się niebywałą zręcznością i wiedzą na temat smaków jesiennych owoców.
Dzieci uczestniczyły w ćwiczeniu ciszy M. Montessori, a dzięki swojej kreatywności i współpracy ożywiły ogromną gąsienicę.
Po odczytaniu roty ślubowania Pani Wicedyrektor SP 38 przyjmując dzieci do grona świetlików, życzyła wszystkim uczestnikom uroczystości, sukcesów w nauce, dobrych ocen i radosnej zabawy.