Samorząd Uczniowski klas młodszych w akcji

Już po raz 19. nasza szkoła bierze udział w wielkiej akcji charytatywnej pod nazwą „Góra Grosza”. Nasi najmłodsi samorządowcy wraz z ich opiekunką p. Krystyną Piekarską aktywnie propagują zbiórkę monet i zbierając do puszki drobne monety groszowe wspierają dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Pragniemy, by dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej dzięki takim właśnie inicjatywom dobroczynnym mogły odzyskać radość, wiarę w siebie i dorosłych oraz bezpiecznie marzyć o przyszłości. Za każdy grosik dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy. Dziękujemy, że jak co roku przyłączyliście się do akcji, usypując prawdziwą górę grosza!