Samorząd Uczniowski klas młodszych w działaniu

Jak co roku Samorząd Uczniowski organizuje na terenie szkoły różnorodne akcje. Jesienią br. Samorząd Uczniowski klas młodszych pod opieką pani Krystyny Piekarskiej zorganizował zbiórkę kasztanów i żołędzi, które posłużą zimą jako karma dla zwierząt leśnych. W klasach 1–2 zebrano łącznie blisko 200 kg pożywienia i dostarczono do leśniczówki w Straconce. Zorganizowano również zbiórkę makulatury, podczas której kl. 1–2 zebrały łącznie ponad 450 kg tego cennego surowca wtórnego.
Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za zaangażowanie w obie zbiórki.