Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski SP 38 w Bielsku-Białej

 

 

Przewodnicząca              Dominika Włoch             kl. 8

Z-ca przewodniczącej  Izabela Bachorczyk       kl. 7B

Skarbnik                         Dagmara Olek        kl. 7A

Sekretarz                      Aleksandra Żukowska    kl. 7A

 

członkowie:

Samuel Grządziel           kl. 4

Mikołaj Kasprowicz       kl. 4

Gabriela Buśko               kl. 6

Kacper Kubieniec           kl. 6 – sekcja gazetek

Maiia Pryshchepo          kl. 6 – sekcja gazetek

Amelia Talaga                 kl. 6

Agnieszka Zub                kl. 7A

Kamil Król                       kl. 7A – sekcja zbiórek

Filip Barwicki                 kl. 7B

Magdalena Nowak         kl. 7B

Kinga Ścisłowska           kl. 7B – sekcja gazetek

Nikola Kaczmarek          kl. 7B – sekcja gazetek

Daniel Handzel               kl. 7 B

Nikodem Kądziołka       kl. 7 B

Wiktoria Michałek         kl. 7 B – sekcja zbiórek

Patryk Pośpiech              kl. 8

Szymon Zub                     kl. 8 – sekcja zbiórek

 

opiekunowie SU SP38

Joanna Filonowicz

Krystyna Piekarska

Dorota Popik