Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Dnia 14 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej SP. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, ubrani na galowo i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność wykonania kilku zadań, a także odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Po zakończonej prezentacji Pan Dyrektor mgr inż. Janusz Berek zgodnie potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Po zakończeniu części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po symbolicznym ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia, którego wielkim, kolorowym ołówkiem dokonał Pan Dyrektor. Był to niezwykły moment dla uczniów, ich Rodziców, wychowawcy, a także Dyrekcji, która nie kryła wzruszenia. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej Nr 38 w Bielsku-Białej. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez Panią Wicedyrektor mgr Zofię Zamarię.

Program artystyczny zaprezentowany podczas uroczystości przez dzieci z klasy I został przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni mgr Karoliny Górnej.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Dzieci otrzymały również w prezencie słodkie „rogi obfitości” – symbol wiedzy i mądrości.
Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie dzieciom i rodzicom. Z pewnością ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.