Ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej

13 października w auli szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących odbyła się uroczystość Ślubowania uczniów klasy 1a. Dzieci przygotowane przez panią Joannę Klyta zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie:

ŚLUBUJĘ BYĆ DOBRYM POLAKIEM,

DBAĆ O DOBRE IMIĘ SWEJ KLASY I SZKOŁY.

BĘDĘ SIĘ UCZYĆ JAK KOCHAĆ OJCZYZNĘ,

JAK DLA NIEJ PRACOWAĆ KIEDY UROSNĘ.

BEDĘ STARAŁ SIĘ BYĆ DOBRYM KOLEGĄ,

SWYM ZACHOWANIEM SPRAWIAĆ RADOŚĆ

RODZICOM I NAUCZYCIELOM.

Po uroczystym ślubowaniu pan Dyrektor Janusz Berek, na prośbę wychowawczyni, dokonał aktu pasowania. W tej niezwykłej chwili towarzyszyła mu pani wicedyrektor Zofia Zamaria, która pogratulowała dzieciom przyjęcia do społeczności uczniowskiej. W klasie na pierwszaków czekał poczęstunek i rogi obfitości, przygotowane przez rodziców. Uczniowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy
i legitymacje szkolne. Teraz już tylko wypada trzymać kciuki za wybitne osiągnięcia i sukcesy szkolne naszych pierwszoklasistów.