Sprawozdanie z realizacji zadania nr 9

(Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia..)

W RAMACH PROGRAMU „Bezpieczna Szkoła 2014”

25 października 2013 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyło się spotkanie z panią mgr Beatą Podkańską – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku – Białej.  W czasie konwersatorium poruszony został temat konsekwencji łamania regulaminów szkolnych.

Omówione zostały wykroczenia, które są naruszeniem prawa karnego i cywilnego, a często dotyczą środowiska szkolnego. Gość spotkania przedstawił także sposób funkcjonowania Sądu Rodzinnego i procedury kierowania uczniów do placówek socjoterapii.   

Wprowadzeniem do rozmowy było spotkanie klas pierwszych szkoły z dyrekcją, pedagogiem oraz przedstawicielami samorządu uczniowskiego na temat zapisów w dokumentach szkolnych, szczególnie praw i obowiązków ucznia ZSSiO w Bielsku – Białej.