Stawiam na siebie

W listopadzie i grudniu w klasie 7 realizowany jest program profilaktyczny „Stawiam na siebie”. Celem programu jest ochrona młodzieży przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu. Program „Stawiam na siebie” został opracowany w 2013 roku przez Fundację Praesterno na podstawie umowy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii (nr umowy 119/H/b/13).

Cele szczegółowe programu obejmują:

– zwiększenie wiedzy młodzieży na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi,

– wzmocnienie czynników chroniących młodzież przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi.

Program realizowany jest w szkole w ciągu 5 tygodni (5 dwugodzinnych spotkań). Każde ze spotkań jest poświęcone jednemu blokowi tematycznemu. W trakcie warsztatów omawiane są m.in. takie zagadnienia jak: radzenie sobie z emocjami i ze stresem, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, realizacja celów, wpływ społeczny, podwyższanie samooceny, zwiększanie pewności siebie. Każde spotkanie zawiera różnorodne formy aktywności angażujące grupę i zapewniające utrzymanie wysokiego stopnia zainteresowania (pakiet działań warsztatowo-ćwiczeniowych).

Program zawiera także moduł pracy z rodzicami – warsztaty umiejętności – w wymiarze trzech godzin z chętnymi rodzicami uczniów uczestniczących w programie.

Program jest realizowany przez pracownika Fundacji Praesterno (pedagoga – profilaktyka). (dp)