Stowarzyszenie Jasny Promyk Słońca – podziękowania