Świat z opłatka dla Pańskiego Dzieciątka – warsztaty świąteczne w klasie 3a

Tradycyjne światy mogą być w żywych, jaskrawych kolorach lub wręcz przeciwnie – białe. Gdy wirują zawieszone u powały chałupy, „aż w oczach gra” – pisał w „Chłopach” Władysław Reymont.
Światy, czyli przestrzenne wycinanki z opłatka, już za czasów naszego noblisty były nieodzownymi dekoracjami w okresie Bożego Narodzenia. Zdobiono nimi ramy świętych obrazów. W ten sposób czczono przyjście na świat Pańskiego Dzieciątka – Króla Świata.

19 grudnia uczennice: Wiktoria Witas i Dominika Wilczek przeprowadziły w klasie 3a warsztaty plastyczne pod hasłem „Światy”.
Dziewczynki wzorowo przygotowały się do zajęć i z ogromnym profesjonalizmem zapoznały swoje koleżanki i swoich kolegów z techniką wykonania tych bożonarodzeniowych elementów dekoracyjnych.
To była niezapomniana, pełna twórczej wyobraźni lekcja plastyki.