Światowe Dni Turystyki

W dniach 22 i 23 września obchodziliśmy Światowe Dni Turystyki. W sobotę 23 września członkowie Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego szkoły podstawowej pod opieką pani Joanny Patory, wzięli udział w Złazie zorganizowanym z tej okazji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze i Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dzień wcześniej, w Książnicy Beskidzkiej, Prezydent Miasta Bielska – Białej Pan Jacek Krywult uhonorował osoby wyróżniające się w upowszechnianiu idei turystyki wśród dzieci i młodzieży. Wśród osób , które odebrały podziękowania była Pani Joanna Patora – opiekunka naszego Koła!!!!!!!!!

To ONA od wielu lat rozwija wśród uczniów zainteresowania turystyczne, postawy aktywnego, świadomego uczestnictwa w przeszłej i dziejącej się obecnie historii naszego miasta i regionu. Dziękujemy!

Książnica Beskidzka zaprosiła również na wystawę nagrodzonych fotografii w konkursie „Beskidy w kadrze zatrzymane”.