Szkoła Podstawowa otrzymuje certyfikaty potwierdzające udział w ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców”

Ogólnopolska akcja edukacyjna pt. „Dzieci uczą rodziców”, której organizatorem jest Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej była realizowana w naszej szkole od listopada 2019r. do czerwca 2020r. i miała na celu zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie.
W ubiegłym roku szkolnym w akcji wzięli udział uczniowie klas 1a i 3a pod kierunkiem swoich wychowawców: Karoliny Górnej i Joanny Klyta. W związku z tym nasza placówka otrzymuje certyfikaty potwierdzające udział w tej akcji za rok szkolny 2019/2020.
Celem akcji było zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.
W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców”, co miesiąc od lutego otrzymywaliśmy materiały dydaktyczne: prezentację multimedialną i konspekt zajęć do przeprowadzenia. Każda lekcja składała się z dwóch części: w pierwszej nauczyciel wprowadzał dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymywali zadanie do wykonania. Partnerem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć była bardzo szeroka. Dzieci dowiedziały się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z Internetu, czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.
W związku z kształceniem na odległość w odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i nauki, organizator przygotował serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród naszych dzieci.