Szkolny konkurs recytatorski pt. „ZACZAROWANI SŁOWEM”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO PT. „ZACZAROWANI SŁOWEM”

W ZSSiO W BIELSKU – BIAŁEJ.

 

 

  1. Cele konkursu:

– rozbudzenie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie żywego słowa,

– promocja twórczości regionalnej,

– kształtowanie języka, wrażliwości i wyobraźni,

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,

– popularyzacja literatury pięknej,

– promocja twórców powiązanych z regionem Bielska – Białej.

 

  1. Warunki uczestnictwa:

Szkolny konkurs recytatorski „Czarowanie słowem” skierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 38 w Bielsku – Białej oraz do uczniów szkoły ponadpodstawowej mieszczącej się w ZSSiO w Bielsku- Białej.

 

  1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

– Konkurs składa się z dwóch etapów:

* ogólny –  wszyscy chętni uczniowie wybierają dowolny tekst poetycki, który będą recytować.

*regionalny – do tego etapu przechodzą uczniowie, którzy zostaną wyróżnieni przez komisję z etapu I.

 

– Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych, w których startują uczniowie:

* Kategoria I obejmuje uczniów klas IV-VIII.

* Kategoria II obejmuje uczniów  klas szkoły ponadpodstawowej – technikum i szkoła branżowa.

 

– Zainteresowane osoby zgłaszają chęć udziału do swoich nauczycieli języka polskiego lub do biblioteki, podając swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł wiersza, który będą recytować do 31.03.2021r.

– Konkurs odbywa się online.

– Osoby biorące udział w konkursie, nagrywają swoją recytację wiersza wraz z obrazem i przesyłają do p. Marzeny Konik – Sporek lub p. Katarzyny Szwed do 20.04.2021r. przez Mobidziennik.

– Rozstrzygnięcie I etapu nastąpi do dnia 31.04.2021r., o wynikach uczniowie zostaną powiadomieni online.

– Uczniowie, którzy przejdą do etapu II, wybierają tekst z udostępnionej przez organizatorów listy, nagrywają i przesyłają film z recytacją do 20.05.2021r.

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.05.2021, kiedy zostaną ogłoszone wyniki i podane na stronie Internetowej szkoły.

– Uczniowie biorący udział w konkursie, wyrażają zgodę na udostępnianie swojego wizerunku osobom zasiadającym w komisji.

 

  1. TERMINY:

 I etap:

– Zgłoszenia do 31.03.2021r.

– Przesłanie recytacji do 20.04.2021r.

– Ogłoszenie wyników I etapu do 31.04.2021r.

 

II etap:

– Przesłanie recytacji do 2005.2021r.

– Ogłoszenie wyników do 31.05.2021r.

 

  1. Ocena i nagrody:

Nagrodami w konkursie za I i II miejsce są karty podarunkowe do CH w Bielsku – Białej.

Za III miejsce przysługują nagrody rzeczowe.

 

  1. Osoby odpowiedzialne za konkurs:
  1. Marzena Konik- Sporek
  2. Katarzyna Szwed.