Tegoroczną kampanię wyborczą zapoczątkowały plakaty wyborcze przygotowane przez kandydatów, które znalazły się na szkolnej gazetce ściennej. W dniu 11 października 2017 r. w Szkole Podstawowej […]