Telefony

nr. wew.   nr. telefonu
30 FAX Sekretariat 827-13-30
31 Sekretariat 827-13-31
32 Portiernia Szkoły 827-13-32
36 Służba Utrzymania Ruchu 827-13-36
37 Służba Zdrowia 827-13-37
38 Pokój nauczycielski SP-38 i Gim-12 827-13-38
41 Dyrektor Naczelny mgr Jadwiga Janczar
827-13-41
42 Wicedyrektor mgr Barbara Pęcikiewicz 827-13-42
44 Wicedyrektor mgr Jan Marek 827-13-44
45 Wicedyrektor mgr inż. Andrzej Stokłosa 827-13-45
46 Kierownik Admin. Gospod.  827-13-46
47 Księgowość 827-13-47
48 Pokój nauczycielski zespołu 827-13-48
51 Pedagog SP 38 – mgr Dorota Popik 827-13-51
52 Świetlica 827-13-52
54 Służba Zdrowia 827-13-54
55 Pedagog Zespołu Szkół 827-13-55
56 Pracownia Samochodowa 827-13-56
57 Specjalista ds. Osobowych  827-13-57
58 Pracownia komputerowa 827-13-58
61 Wicedyrektor mgr Zofia Zamaria 827-13-61
62 Strzelnica 827-13-62
63 Biblioteka Szkolna 827-13-63
67 Bufet Szkolny 827-13-67