Upcykling – coś nowego z niczego!

Uczniowie klasy 1a i 3a zawsze chętnie biorą udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych. Tym razem należało wykonać ekologiczną kartkę świąteczną z wykorzystaniem naturalnych materiałów i surowców wtórnych oraz ozdób upcyklingowych.
Organizatorem konkursu był Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
Konkurs miał na celu podniesienie edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w kształtowaniu prawidłowych postaw ekologicznych.
Pomysłowość, wyobraźnia i twórcza inwencja dzieci znowu zaskoczyła wychowawców: p Karolinę Górną i p. Joannę Klytę.
Liczymy, że jury też wysoko oceni prace naszych małych artystów.