WARSZTATY EKOLOGICZNE

W dniach 18 marca oraz 04 kwietnia dla klas 4-8 SP odbyły się warsztaty ekologiczne pt: „Prawidłowa segregacja odpadów od 1 lipca 2018 r.” prowadzone przez Panią Katarzynę Olek z ZGO. Zajęcia dostarczyły informacji na temat nowego systemu zbiórki odpadów oraz sposobów zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem proekologicznych zasad postępowania. Atrakcyjne i nowoczesne metody nauczania wzbogacone o gry edukacyjne np: „Memo”, „Milionerzy” utrwaliły nabytą wiedzę. Ponadto celem zajęć było również przygotowanie do konkursu IX edycji „Szanuj energię, chroń klimat”, w którym chętni uczniowie mogą nakręcić krótki film instruktażowy zachęcający dzieci i młodzież do przestrzegania nowych zasad segregacji.