Warsztaty z zimowej plastyki obrzędowej

5.12.br. członkowie SKKT pod opieką pani J.Patory i J.Czechowicz udali się do ROK na warsztaty z zimowej plastyki obrzędowej-Tworzenie Pająków. Zajęcia w Beskidzkiej Szkole Folkloru odbyły się w ramach mikroprojektu „TransEtno” – spotkania z tradycją polsko-słowackiego pogranicza”. Z wykonanym własnoręcznie pająkiem, zadowoleni uczniowie wrócili do szkoły, by zawiesić go w klasie jako ozdobę świąteczną.