Warsztaty „Zadbaj o klimat” Fundacji ARKA.

W dniu 27 października 2016 roku gościliśmy w naszej szkole Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej Fundacji ARKA. Pracownicy fundacji zorganizowali pomysłowe warsztaty tak aby uczniowie poprzez zabawę mogli się uczyć życia zgodnego z ideami ekologii. Mieliśmy okazję skorzystać z pracowni komputerowej napędzanej zieloną energią braliśmy udział w plenerowej grze EKO-Memory, oglądaliśmy rowerowe kino, braliśmy udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem „Zadbaj o klimat”. Dzięki zajęciom jesteśmy bardziej wrażliwi na kwestię ochrony środowiska i bardziej rozważne korzystanie z surowców naturalnych. Przekonaliśmy się, że warto zamienić samochód na rower, oszczędzać energię i wodę w domu i szkole, czy robić zakupy w sposób bardziej ekologiczny. Wczorajsza akcja uświadomiła nam jaki wkład może wnieść każdy z nas aby ograniczyć postęp niebezpiecznych zmian klimatycznych i oszczędzać zasoby naturalne Ziemi.
W warsztatach brali udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej ZSSiO.