Wieczór Dobrej Zabawy

„Wieczorem Dobrej Zabawy” zakończył się program profilaktyczny „Fantastyczne możliwości” realizowany w klasie 6 Szkoły Podstawowej Nr 38. Spotkanie rodziców, uczniów i zaproszonych gości było podsumowaniem programu. Na ten wieczór uczniowie przygotowali prezentacje będące podsumowaniem kilkutygodniowych zajęć oraz wspólną zabawą dla uczniów i rodziców. Program był kontynuacją realizowanego w klasie 5 Programu Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie. Celem tych programów jest m.in.: opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol, zmniejszanie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić, a także ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież. Oba programy posiadają status programów rekomendowanych. Środki na realizację pozyskano z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.